خرم هاست | Khorramhost.ir

خرم هاست شمارا به جهان میشناساند

بسته های میزبانی وب

بسته های میزبانی وب

 • فضا
 • ترافیک ماهانه
 • قیمت ماهانه
 • 99.9% uptime
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • بک آپ روزانه
 • بدون تبلیغات
 • گارانتی برگشت پول سی ساعته
 • نصب رایگان
 • سفارش

و شما میتونید بسازید

 • دامنه
 • سابدومین
 • FTP accounts
 • unlimited
 • unlimited
 • unlimited
 • unlimited
 • unlimited
 • unlimited
 • unlimited
 • unlimited
 • unlimited
 • unlimited
 • unlimited
 • unlimited

همه بسته ها این امکانات را دارند...!

 • MySQL Databases
 • CGI
 • PERL
 • Cron
 • SSI
 • Frontpage
 • Curl
 • Image Magick
 • Streaming video and music
 • GD
 • Python
 • PHP
 • unlimited
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • unlimited
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • unlimited
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • unlimited
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes